امروز : ۳۰تیر ماه ۱۳۹۸
ساعت : ۰۰:۳۱


ورودی مدارس پسرانه خاتم الانبیا (ص) - پایه هفتم / 99-98

  • آزمون ورودی پسرانه خاتم الانبیا(ص) - پایه هفتم
    • شروع دریافت کارت از تاریخ : 1398/03/11   ساعت : 10:00   و پایـان در تـاریخ : 1398/03/25   ساعت : 12:00


ورودی مدارس دخترانه ریحانه النبی (س) - پایه هفتم / 99-98

  • آزمون ورودی دخترانه ریحانه النبی(س) - پایه هفتم
    • شروع دریافت کارت از تاریخ : 1398/03/11   ساعت : 10:00   و پایـان در تـاریخ : 1398/03/25   ساعت : 12:00