امروز : ۳۱شهریور ماه ۱۳۹۸
ساعت : ۱۹:۵۰


ورودی مدارس پسرانه خاتم الانبیا (ص) - پایه دهم / 99-98

  • آزمون ورودی پسرانه خاتم الانبیا(ص) - پایه دهم
    • شروع ویرایش داوطلب از تاریخ : 1398/02/22   ساعت : 08:00   و پایـان در تـاریخ : 1398/02/23   ساعت : 08:00


ورودی مدارس دخترانه ریحانه النبی (س) - پایه دهم / 99-98

  • آزمون ورودی دخترانه ریحانه النبی(س) - پایه دهم
    • شروع ویرایش داوطلب از تاریخ : 1398/02/22   ساعت : 08:00   و پایـان در تـاریخ : 1398/02/23   ساعت : 08:00